1400/09/21 تعداد بازدید: 2842
print

منشور اخلاقی، اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام

 

ماده 1- در این تصویب نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود :


1- دستگاه های اجرایی : دستگاه های موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری.
2- کارگزاران نظام : تمامی مقامات موضوع ماده ( 71 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، مدیران و کارکنان مشغول خدمت در دستگاههای اجرایی.
3- منشور : منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام.
4- سوگند نامه : سوگند نامه کارگزاران نظام.


ماده 2- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در چهارچوب این منشور متناسب با ماموریت های خود ، آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نمایند.


ماده 3- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در استخدام کارکنان خود ، پس از طی مراحل گزینش و در بدو اشتغال به کار افراد ، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگند نامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری نمایند.


ماده 4- کارگزاران نظام موظفند در بدو ورود به خدمت ، سوگند زیر را ادا کرده و امضاء نمایند.
تبصره – پیروان اقلیت های دینی مطرح در اصل ( 13 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سوگند نامه را با ذکر نام کتاب آسمانی خود قرائت کرده و متن امضا شده توسط آنان با ذکر نام کتاب آسمانی خودشان خواهد بود :

 

" سوگند نامه "

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اکنون که به عنوان یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران ، افتخار خدمتگزاری به میهن عزیز اسلامی و هموطنانم برای من فراهم شده است ، در برابر قرآن مجید به خداوند متعال سوگند یاد می کنم که با عزمی راسخ تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی در چهارچوب اصول حاکم بر اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام به کار گیرم و در همه حال به قانون اساسی ، قوانین و مقررات حاکم و آیین رفتار حرفه ای و اخلاقی و فرهنگ سازمانی دستگاه متبوع خود پایبند باشم و از هیچ کوششی در جهت حرکت به سمت آرمان های بلند انقلاب اسلامی و توسعه و اعتلای نظام اداری و سازمان متبوع خود و خدمت به مردم دریغ نورزم.


ماده 5- اصول حاکم بر منشور به شرح زیر است :


1- تقوای الهی ، توجه به شئونات و شعایر دینی ، تهذیب اخلاق فرد و اجتماعی.
2- حاکمیت قانون در مناسبات اداری.
3- رعایت کرامت و شرافت انسانی و صیانت از حقوق شهروندان.
4- عدالت محوری و عدم تبعیض ناروا.
5- نظم کاری و انضباط فردی و گروهی.
6- شفافیت در فرایند و عملکرد کاری ، پاکدستی و عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی.
7- وجدان کاری ، مسئولیت پذیری و پاسخگویی متناسب با وظایف و اختیارات.
8- امانت داری ، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع و بیت المال و اهتمام در نگهداری آنها.
9- تعهد و وفاداری به اهداف و ماموریت های سازمان و حفظ اسرار سازمانی.
10- انتقاد پذیری و ارتقای متسمر توان علمی ، تخصصی و مهارتی.
11- همکاری و هم اندیشی با همکاران برای تولید ، تبادل و انتقال دانش و تجربیات با هدف رسیدن به بلوغ سازمانی.
12- خلاقیت ، ابتکار و بهبود مستمر بهره وری فردی و سازمانی.
13- خردمندی ، بردباری و اعتدال در رفتار و گفتار.
14- آراستگی ، نزاکت ، خوش خلقی و شادابی در محیط کار.
15- شایسته سالاری ، توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشین پروری.
16- بی طرفی در رسیدگی به موضوعات و عدم تعارض منافع بین کارمند و ارباب رجوع.


ماده 6- مفاد منشور و تعهدات کارگزاران نظام به شرح زیر است :


1- انجام وظایف و مسئولیت های شغلی و سازمانی :
الف- به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان توجه نمایم.
ب- در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت و به موقع انجام دهم.
پ- سعی نمایم تا دانش خود را در زمینه فعالیت های سازمانی به روز نموده و دانش و تجربه خود را با توانمندی و ابتکار در انجام فعالیت های اداری و سازمانی به کار گیرم.
ت- به ایده ها و افکار جدید ارزش قایل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنم.
ث- برای افزایش بهره وری خود و سازمان با استفاده از روش های علمی و تجارب دیگران در حیطه فعالیت خود تلاش کنم.
ج- از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشم.
چ- در انجام فعالیت ها و تعاملات ، روابط و مناسبات از قبیل خویشاوندی، قومی، نژادی، مذهبی و رویکرد تبعیض آمیز جنسیتی را در تصمیمات و اقدامات خود تاثیر ندهم.
ح- روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایم بدانم.
خ- با رعایت موازین اخلاقی و اداری، وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم انجام دهم.


2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران :
الف- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق و ولی نعمت برای نظام اداری هستند. تلاش می کنم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنم.
ب- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط ، خدمت ارایه دهم.
پ- در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنمایی های لازم مناسب به ارباب رجوع ارایه دهم و در زمینه خدمات دستگاه متبوع ، شفاف سازی نمایم.
ت- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چهارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زاید اداری و تحمیل هزینه اضافی به آنان ارایه دهم.
ث- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشم.
ج- به نظرات ، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد خود و سازمان متبوع نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنم.
چ- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنم.
ح- سعی می کنم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
خ- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشم.
د- روحیه قدردانی از اقدامات مثبت و مفید دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نمایم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهم.
ذ- دانش ، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده و در ارتقای توانمندی های آنان کوشا باشم.
ر- تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نمایم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان و ارباب رجوع پرهیز نمایم.

 

سامانه پاسخگویی