عرض تسلیت به همکارپیشکسوت جناب محمدعلی علیزاده وجناب آقای مجتبی علیزاده همکارحفاظت فیزیکی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/13

تسلیت به همکارمحترم جناب آقای رضا مهاجرانی به واسطه ازدست دادن فرزند دلبندشان

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/13

درگذشت همکار پیشکسوتمان مرحوم مغفور غامعلی فلاح

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/06

چهارم شهریورماه روزکارمندمبارک باد

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/06/04

آموزشهای کپسولی مجازی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/05/03

برگزاری اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی

اولین جشنواره ملی ایده پردازی آموزش های مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی برگزار می گردد.

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/04/21

اطلاعیه اداره بازرسی کل استان خراسان رضوی

اطلاعیه اداره بازرسی کل استان خراسان رضوی

ادامه مطلب
آرشیو | 1400/01/30

ثبت نام مجدد در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/12/05

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دو مرحله ای)

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/11/26

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی (دو مرحله ای)

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/10/15

زیرپورتال دبیرخانه مسابقات استان

زیرپورتال دبیرخانه مسابقات استان

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/23

پوستر نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

پوستر نوزدهمین مسابقات ملی مهارت

ادامه مطلب
آرشیو | 1399/04/23