کارآفرین برجسته شهرستان رشتخوار، کارآموخته آموزش فنی و حرفه ای

یکی از کارآموزان سابق مرکز آموزش فنی و حرفه ای رشتخوار، کارآفرین برجسته امروز شهرستان است.

ادامه مطلب
| 1396/10/19

بازدید نماینده کمیته امور بانوان فرمانداری رشتخوار از دوره های روستایی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان

نماینده کمیته امور بانوان فرمانداری شهرستان رشتخوار از دوره های در حال اجرای روستاهای سنگان و محمد آباد شهرستان بازدید نمود.

ادامه مطلب
| 1396/10/19

برگزاری یک دوره آموزشی زعفران کار ویژه مدد جویان کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه

دوره آموزشی زعفران کار ویژه مدد جویان کمیته امداد شهرستان تربت حیدریه به اجرا درآمد.

ادامه مطلب
| 1396/10/18

فرماندار تربت جام در کارگروه اشتغال شهرستان: مهارت یکی از عوامل توسعه یافتگی است

فرماندار تربت جام گفت: برای پیشرفت و ترقی رفتارهای فردی در راستای توسعه یافتگی و ساماندهی، مهارت را باید ارتقاء دهیم.

ادامه مطلب
| 1396/10/17

انعقاد بیش از 20 تفاهمنامه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای درگز از ابتدای سال

رییس مرکز آموزش فنی و حر فه ای درگزخبر داد : مرکز آموزش فنی و حر فه ای درگز در 9 ماهه سال جاری 20 مورد تفاهمنامه همکاری آموزشی با اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد نموده است.

ادامه مطلب
| 1396/10/17

بازدید ناظر معین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد

در راستای اجرایی نمودن طرح نظارت پویا در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ناظر معین سازمان از مرکز آموزش مهارت های پیشرفته ارم مشهد بازدید کرد.

ادامه مطلب
| 1396/10/17

شناسایی فرت بافی(تون بافی) به عنوان یکی از مشاغل قدیمی قابل آموزش در شهرستان تایباد

روسای مرکز آموزش فنی و حرفه ای و اداره میراث فرهنگی تایباد از حرفه های روستایی شهرستان بازدید نمودند.

ادامه مطلب
| 1396/10/16

برگزاری دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMSدر کاشمر

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان کاشمر اقدام به برگزاری دوره آموزش سیستم مدیریت یکپارچه IMS نموده است.

ادامه مطلب
| 1396/10/16

برگزار ی دوره آموزشی تعمیر لوازم خانگی گردنده درجه 2 برای کارکنان وظیفه نیروی انتظامی شهرستان باخرز

دوره آموزشی تعمیر لوازم خانگی گردنده درجه 2 برای کارکنان وظیفه نیروی انتظامی شهرستان باخرز برگزار شد.

ادامه مطلب
| 1396/10/16

آغاز اولین دوره آموزشی رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق بجستان

اولین دوره آموزشی رعایت ایمنی در شبکه های برق بجستان برگزار شد.

ادامه مطلب
| 1396/10/12

بازدید رییس موسسه آموزش عالی دولتی دامپروری و کشاورزی تربت جام از کارگاه آموزشی گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان

موسسه آموزش عالی دولتی دامپروری و کشاورزی تربت جام از کارگاه آموزشی گلخانه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بازدید نمود

ادامه مطلب
| 1396/10/12

شرکت اعضاء شورای شهر باخرز در کارگاه آموزشی ترویج گلخانه

رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای باخرز گفت: کارگاه آموزشی ترویج گلخانه ویِژه دهیاران و اعضای شورای اسلامی شهرستان باخرز برگزار شد.

ادامه مطلب
| 1396/10/11