1401/07/09 تعداد بازدید: 127
print
 انتصاب سرپرست مرکزسنجش مهارت ثامن مشهد

سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره 3 سنجش مهارت ثامن مشهد منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی،سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره 3 سنجش مهارت ثامن مشهد منصوب شد.

درجلسه ای که با حضور مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی برگزارگردید،ضمن تقدیراززحمات مهندس علی افچنگی ،مهندس محسن بهادریان به سمت سرپرست مرکزآموزش فنی وحرفه ای شماره سه سنجش مهارت ثامن معرفی شدند.

مهندس بهادریان پیش ازاین ریاست دفترفنی اداره کل را در رزومه کاری خودداشته است.

 

نظرات:

loader