1398/05/16 تعداد بازدید: 2875
print
گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی

گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی با حضور جناب آقای ازهاری معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور درمشهد مقدس 16 مردادماه1398

گردهمائی روسای ستادی ومراکزآموزشی
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی
با حضور جناب آقای ازهاری  معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور
درمشهد مقدس 16 مردادماه1398

 

نظرات:

loader