1401/03/24 تعداد بازدید: 50
print
برگزاری جلسه هم اندیشی با حضورکارکنان ومربیان خراسان رضوی

جلسه هم اندیشی با حضورکارکنان ومربیان ومسوولین ستادی استان خراسان رضوی برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل جلسه هم اندیشی با حضورکارکنان ومربیان ومسوولین ستادی استان خراسان رضوی درمشهدبرگزارشد. دراین جلسه که باحضورمهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی وسرکارخانم مهندس مشایخان معاونت آموزش ،پژوهش وبرنامه ریزی اداره کل وجمعی ازمسوولین ستادی اداره کل و درقالب وبینار باحضورمربیان وهمکاران مراکزآموزشی سطح  استان خراسان رضوی نیز برگزارشد ،  حاظرین پیرامون طرح وبررسی:
 . اقدامات صورت گرفته وبرنامه های آتی جهت معیشت همکاران.
. شیوه های جدیدرخصوص اجرای تبصره ۷۵
. شیوه های جدیداستاندارد نویسی درقالب سند حرفه ای
. برگزاری مسابقات والمپیادهای مهارتی   با ایرادسخنرانی پرداختند وبه صورت حضوری برای همکاران مشهد ووبیناری برای همکاران مراکزآموزشی شهرستانهاپاسخگوی سوالاتشان بودند
این جلسه به میزبانی مرکزمهارتهای پیشرفته ارم مشهد برگزارگردید.

نظرات:

loader