1401/09/03 تعداد بازدید: 17
print
 با هدف هم افزائی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی تعاونی و کارآفرینی؛ نشست مشترک معاونین توسعه کارآفرینی و اشتغال و امور تعاون و رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد

نشست مشترک بین محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال، مهدی مسکنی (معاون امور تعاون) و «غلامحسین حسینی نیا، (معاون وزیر و رئیس آموزش فنی و حرفه ای کشور)، با هدف هم افزائی در ترویج فرهنگ مهارت آموزی تعاونی و کارآفرینی ویژه دانش آموزان، نوجوانان و نخبگان مهارتی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به مدل های مختلف تعاونی در کشورهای توسعه یافته، بیان داشت: تعاونی ها در کشورهای توسعه یافته به عنوان ابزاری مهم و اساسی به همراه بخش عمومی و خصوصی برای پیشبرد و رشد اقتصادی همراه هستند.

 «غلامحسین حسینی نیا»، با تأکید بر بکارگیری ساز و کارها و اصول اساسی مشترک در تعاونی ها برای دستیابی به افزایش تولیدات ناخالص ملی، با هم افزائی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک، اذعان داشت: آموزش های مهارتی یعنی مرتبط کردن آموزش با دنیای کار و برای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و کاهش میزان بیکاری و در این میان مرتبط ساختن هرچه بیشتر آموزش با نیازهای اقتصادی ضروری است چرا که عدم وجود ارتباط بین مباحث آموزشی و نیازهای اقتصادی و بازار کار باعث بروز و مشکل عمده نظیر عدم بازدهی مطلوب و اتلاف سرمایه گذاری های شخصی و دولتی می باشد.

بر اساس این گزارش، در این نشست که با هدف بسترسازی و هم افزائی در زمینه حمایت از نوجوانان و جوانان در قالب بسته های حمایتی مسکن، ازدواج، تأمین جهیزیه، اشتغال کارآفرینی و مهارت آموزی تشکیل شد، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته با معاونت امور تعاون در زمینه ارائه بسته های پیشنهادی بر بهره گیری از ظرفیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای و معاونت اشتغال و کارآفرینی برای فعال سازی ظرفیت دانش آموزان، نوجوانان و جوانان نخبه مهارتی جهت ترویج فرهنگ مهارت آموزی تعاون و کارآفرینی تأکید شد.

همچنین این گزارش می افزاید: پیگیری ، مدل سازی و اجرای بسته حمایتی مسکن، بسته حمایتی کامل دانش آموزان و نوجوانان (طراحی و پیشنهاد مدل سرگرمی جوانان و نوجوانان)، اجرای تعاونی دانش آموزی در استان ها به صورت پایلوت، طراحی و پیشنهاد مدل ازدواج (جهیزیه جوانان)، راهبری و پیگیری باشگاه کار آفرینان و بسته اشتغال و ... از مصوبات این نشست بوده است.

 

نظرات:

loader