1401/11/04 تعداد بازدید: 35
print
 بازدید دکتر پری پور ،مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی از کارگاههای آموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی

دکتر پری پور ،مدیرکل دیوان محاسبات خراسان رضوی از کارگاههای آموزشی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی،دکتر پری پور با حضور دراین اداره کل ودیدار بامهندس افشین رحیمی مدیرکل استان در نشستی مشترک به بیان نقطه نظرات و دیدگاهها و بررسی مسائل مربوط به این اداره کل، پرداختند. ایشان ضمن بااهمیت شمردن آموزشهای فنی وحرفه ای دراشتغالزایی جوانان جویای کار ومهارت برتوسعه هرچه بیشتر آموزشهای مهارتی کاربردی دراین استان تاکید کردند. گفتنی است ،دیوان محاسبات مؤسسه ای است دولتی که در امور مالی و اداری مستقل بوده و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بازدید از تعدادی ازکارگاههای آموزشی واطلاع ازچگونگی روند اجرای آموزش درمراکز آموزش فنی وحرفه ای درمشهد نیز پایان بخش این دیداربود.


نظرات:

loader