1401/10/14 تعداد بازدید: 103
print
 افزایش فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از انتخاب این سازمان به عنوان دستگاه نمونه در بررسی و طرح موضوع افزایش فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در شورای توسعه مدیریت سازمان اداری و استخدامی کشور و افزایش فوق العاده ویژه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «داود ناصری امید»، از افزایش فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: به منظور ارتقاء سطح حقوق کارکنان این سازمان، موضوع افزایش فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با پی گیری های مستمر در دستور کار این سازمان قرار گرفته است و پس از برگزاری جلسات متعدد با مسئولین و دست اندرکاران سازمان اداری و استخدامی کشور، "سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور" به عنوان دستگاه نمونه به منظور بررسی و طرح موضوع در شورای توسعه مدیریت سازمان مذکور انتخاب شد.
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی، با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: مقرر شده است رسیدگی به درخواست سازمان ها مبنی بر افزایش فوق العاده مذکور، منوط به صدور مجوز به تفکیک وزارت خانه تابعه باشد.  
وی افزود: بر این اساس با توجه به تکمیل اطلاعات ارسالی به سازمان اداری و استخدامی کشور و رضایت کامل از عملکرد و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، پس از تکمیل اطلاعات سایر سازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد.
ناصری امید در پایان بیان داشت: طی بررسی اولیه مستندات ارائه شده بر اساس عناوین شغلی سازمان متبوع، میزان افزایش فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی ۳۵ درصد و برای مشاغل اختصاصی سازمان ۵۰ درصد، پیش بینی و مورد تأیید قرار گرفته است که بلافاصله پس از ابلاغ، مراتب در دستور کار اصلاح احکام کارگزینی قرار خواهد گرفت.

 

نظرات:

loader