1401/07/12 تعداد بازدید: 96
print
حضور مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی درسامانه سامد

مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی باحضوردرسامانه سامد این استان به صورت مستقیم وبرخط جوابگوی سوالات عموم مردم خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی،مهندس افشین رحیمی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خراسان رضوی باحضوردرسامانه سامد  این استان به صورت مستقیم وبرخط جوابگوی سوالات عموم مردم خواهند بود.

لازم به ذکر است به منظورارتباط بیشترمدیران استان با مردم ودرراستای عملیاتی نمودن استفاده ازبسترسامانه ارتباطات مردمی هفته آینده ودرروز یکشنبه 17مهرماه ازساعت 10صبح الی 11 ایشان جوابگوی سوالات مردمی درخصوص آموزشهای مهارتی وفنی وحرفه ای خواهند بود.

نظرات:

loader